5962-8983903RA SPC, SKLOP, FUNKCIJA

Naziv dijela: 5962-8983903RA

Proizvođač:

Pakiranje:

Opis:

Igle:

Temperatura: Min °C | Max °C

Veličina: KB

5962-8983903RA